SÄLLSKAPET SoFo SÖDERMALMS-AKADEMIEN

 

Sällskapet SoFo Södermalmsakademien startades 2004 av Lena Derning tillsammans med, nu framlidne, professor Georg Suttner. Sällskapet har till syfte att bedriva och utveckla konstnärlig och kulturell verksamhet i form av bl a konstutbildning med både teoretiska och praktiska inslag.

 

SoFo-sällskapet har bland annat bjudit in gästföreläsare som hållit föredrag om konstnärer, författare och musiker. Några av tidigare föredrag har bland annat  varit "Konsthistorisk Salong" med Anna-Lisa och Kurt E M Eriksson som bland annat berättade om Per Ekström och August Strindberg "I färgernas harmoni" och “Från Årstafruns 1700-tal till Sångs i Sjugare”.

 

Kontakta Lena Derning vid intresse att samarrangera ett evenemang.

Ovan: Anna-Lisa och Kurt E M Eriksson föreläser om August Strindberg